Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Stopnie służbowe

2009-08-06, KWP

Stopnie służbowe umieszczane były na kołnierzu kurtki i płaszcza oraz na lewym rękawie u niższych stopniem funkcjonariuszy, zaś u wyższych stopniem funkcjonariuszy oznaki stopni znajdowały się na mankietach. W myśl rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 2 marca 1920r. oznaczenia szarż służbowych przedstawiały się następująco:

posterunkowy – brak oznak.

Starszy posterunkowy – na lewym rękawie powyżej łokcia jeden błękit-ny kąt ostrzem do dołu szerokości 1,5 cm.

Przodownik – na lewym rękawie powyżej łokcia jeden srebrny kąt ostrzem do dołu szerokości 1,5 cm. Poza tym błękitny parol na kołnierzu obszty taśmą szerokości 1 cm.

Starszy przodownik – na lewym rękawie powyżej łokcia dwa srebrne kąty o szerokości 1,5 cm każdy. Poza tym cały kołnierz obszyty dookoła srebrną taśmą szerokości 1cm. Oznaczenie stopni służbowych u wyższych funkcjonariuszy przedstawiało się następująco:

aspirant – na parolu kołnierza wyha-ftowana jedna srebrna palmeta.

Podkomisarz – na parolu kołnierza wyhaftowana jedna srebrna palmeta. Wewnętrzny koniec błękitnego parolu zakończony srebrnym kątem szerokości 0,6 cm. Na rękawach jeden srebrny kąt szerokości 1 cm ostrzem do góry.

Komisarz – na kołnierzu jedna pal-meta. Parol zakończony dwoma srebrnymi katami, z których pierw-szy zewnętrzny szerokości 0,6 cm, a drugi 0,4 cm. Na rękawach dwa srebrne kąty ostrzem do góry. Górny o szerokości 1 cm, a dolny 0,5cm.

Nadkomisarz – na kołnierzu jedna palmeta. Parol zakończony trzema srebrnymi kątami. Na rękawach trzy srebrne kąty.

Podinspektor – na kołnierzu podwójna palmeta. Parol zakończony kątem z jednym węzłem. Na rękawach kąt z jednym węzłem.

Inspektor – na kołnierzu podwójna palmeta. Parol zakończony kątem z pojedynczym węzłem i jednym kątem zwykłym. Na rękawach kąt z węzłem pojedynczym i jeden kąt zwykły.

Nadinspektor – na kołnierzu podwójna palmeta. Parol zakończony kątem z pojedynczym węzłem i dwoma kątami zwykłymi. Na rękawach kąt z węzłem pojedynczym i dwa zwykłe kąty.

Komendant główny – na kołnierzu potrójna palmeta. Parol zakończony kątem z potrójnym węzłem. Na rękawach jeden kąt z potrójnym węzłem. W 1936 r. wprowadzono nowe oznaczenia stopni policyjnych, które zostały zbliżone do wojskowych. Na galonach naramienników, oprócz oznaczeń stopni, wprowadzono numer okręgu. W wyniku tych zmian, oznaczenie szarż oficerów przedstawiało się następująco: aspirant posiadał na naramienniku jedną gwiazdkę, podkomisarz - dwie gwiazdki, komisarz – trzy gwiazdki, nadkomisarz – dwie belki i jedną gwiazdkę, podinspektor – dwie belki i dwie gwiazdki, inspektor dwie belki i trzy gwiazdki a nadinspektor – trzy belki i trzy gwiazdki.

źródło: „DzURP” 1920, nr 26, poz. 159; Tamże, 1936, nr 51, poz. 364; nr 94, poz. 661; R. Litwiński, Korpus Policji…s. 258, 259

powrót
Modyfikowano: 2009-08-06 14:35
X