Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Warunki przyjęcia do policji

2009-08-07, KWP

W szeregi policyjne mogły być przyjęte osoby, które posiadały obywatelstwo polskie i były niekarne. Kandydaci do pracy w policji musieli być w wieku od 29 do 45 lat i posiadać odpowiednią prezencję oraz silną budowę ciała i odpowiednie warunki fizyczne (wzrost co najmniej 169 cm).

Poza tym musieli znać język polski w mowie i piśmie. Kandydat na policjanta był najpierw przyjmowany na tzw. okres próbny, który trwał pół roku. Formalna nominacja do policji kandydata następowała, po ogłoszeniu tego faktu w rozkazie.

W rozkazie komendanta okręgowego Okręgu III kieleckiego, nr 17 z dnia 6 maja 1924 r. czytamy:

 „Przyjmuję na próbną służbę do komendy PP powiatu będzińskiego, Doboszyńskiego Jana na p.o. posterunkowego z dniem 5 maja 1924 r.; do komendy PP powiatu pińczowskiego Karnickiego Władysława na p.o. posterunkowego z dniem 5 maja 1924r”.

Po odbyciu służby próbnej, która była zaliczana do czasu służby, następowało przejście na stały etat. O czym informował rozkaz komendanta okręgowego. We wspomnianym wyżej rozkazie, komendant okręgowy pisał:

„Niżej wymienionych niższych funkcjonariuszy po odbyciu próbnej służby mianuje etatowymi funkcjonariuszami PP Okręgu III kieleckiego w komendzie PP powiatu będzińskiego: posterunkowego Władysława Jaszewsiego, w komendzie PP powiatu kieleckiego posterunkowego Strzeleckiego Wawrzyńca”.

Wydane w 1928 r. rozporządzenie prezydenta RP o Policji Państwowej znacznie rozwinęło warunki przyjęcia do policji. Na mocy tego rozporządzenia, kandydaci na szeregowych musieli posiadać: obywatelstwo polskie; nieskazitelną przeszłość; wiek od 21 do 35 lat; odpowiednie uzdolnienia fizyczne i umysłowe; biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; ukończone co najmniej cztery klasy szkoły powszechnej poświadczone świadectwem.

źródło: APK, UWK I, sygn. 64; DPPP, 1919, nr 61, poz. 3; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej, „DzURP”, 1928, nr 28, poz. 257

powrót
Modyfikowano: 2009-09-07 11:27
X