Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Kierownictwo

2008-09-01, KWP

 

Naczelnik

Zastępca Naczelnika

mł. insp. mgr Paweł Lisowski

podinsp. Andrzej Adamiec

telefon 41 349 2650
fax 41 349 2655
email laboratorium@swietokrzyska.policja.gov.pl
więcej
2014-09-02 14:38

Historia

2012-08-30, KWP

Utworzenie w 1955r. na szczeblu Komend Wojewódzkich MO tzw. Sekcji Techniki Śledczej zapoczątkowało działalność pionu kryminalistycznego w strukturze terenowych jednostek Milicji Obywatelskiej. Po przeszkoleniu w 1955 r. na 3-miesięcznym kursie w OSMO w Łodzi, dwóch pracowników sekcji przystąpiło do realizacji zadań przewidzianych w pierwszym etapie działalności nowo utworzonego pionu służbowego. Zadania te koncentrowały się przede wszystkim na bezpośrednim przeprowadzaniu i technicznej dokumentacji śledczych oględzin miejsc poważniejszych zdarzeń (przestępstw), zabezpieczeniu i wstępnej eliminacji śladów do dalszych badań identyfikacyjnych oraz wykonywaniu reprodukcji i zdjęć sygnalitycznych na potrzeby poszczególnych wydziałów KW MO. W tym też czasie na szczeblu Komend Powiatowych MO i równorzędnych im jednostkach utworzono stanowiska fotografów — laborantów, które w 1956r. przemianowano na stanowiska techników dochodzeniowych.

więcej
2012-08-30 10:32

Zadania wydziału

2008-09-01, KWP

Głównymi zadaniami Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach są: 

więcej
2012-08-30 13:57

Struktura wydziału

2008-09-01, KWP

Zarządzanie jakością

2012-08-30, KWP

 

więcej
2013-08-21 07:46

Pracownie

2012-08-30, KWP

 

więcej
2013-08-21 07:47
X