„Wisła 2017” - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Wisła 2017”

Data publikacji 06.06.2017

Zamaskowani mężczyźni wtargnęli na teren ujęcia wody w miejscowości Smerdyna i sterroryzowali jej pracownika. Gdy po chwili na miejsce dojechali policjanci padły strzały… W tym czasie w miejscowości Zawierzbie w jednej z placówek oświatowych podczas otwierania korespondencji doszło do wysypania groźnej substancji z koperty, po czym dyrektor szkoły zarządził ewakuację. Chwile później na wysokości portu rzecznego w Sandomierzu doszło do awarii silnika i wybuchu pożaru na statku wycieczkowym, co spowodowało zagrożenie dla życia kilkunastu pasażerów. Na szczęście nie jest to scenariusz napisany przez życie, a jedynie ćwiczeń, które odbyły się dziś w naszym regionie.

Celem przeprowadzonego przedsięwzięcia było przede wszystkim usprawnienie współdziałania wszystkich służb na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. W wydarzenie zaangażowane było bardzo wiele różnych jednostek. Byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Staszowie oraz Sandomierzu, Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, antyterroryści z Kielc oraz  funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej. Obecni na ćwiczeniach byli także przedstawiciele struktur zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i samorządowego, a także pracownicy ujęcia wody oraz dyrekcja wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w miejscowości Zawierzbie. 

Scenariusz przedsięwzięcia nie był łatwy, wszystko rozgrywało się niezwykle szybko i sprawnie. Każdy z prezentowanych epizodów wymagał dużego zaangażowania, skuteczności i operatywności ćwiczących. Wszystko po to, aby sprawdzić w praktyce różnego rodzaju scenariusze działań oraz wypracować najlepsze w tym zakresie rozwiązania.

Przebieg ćwiczeń podsumował Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Będkowski. Podziękował za zaangażowanie wszystkich uczestników i podkreślił, że tego tupu ćwiczenia są bardzo ważne i dzięki nim można weryfikować przygotowane i wdrożone procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W przedsięwzięciu uczestniczyli m.in. Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Kielcach podinsp. Grzegorz Majsak, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu mł. insp.  Dariusz Chmielowiec.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach