Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy”

Data publikacji 09.10.2017

W ramach projektu „Nasz Dzielnicowy”, który uzyskał dofinansowanie z rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017, w minionym tygodniu odbyły się warsztaty dla kierowników dzielnicowych i policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach realizuje projekt pod nazwą „Nasz Dzielnicowy”. Dotychczas, w jego ramach odbył się cykl szkoleń dla dzielnicowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których głównym celem było podnoszenie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy. Program ten, w sposób szczególny podkreśla potrzebę doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Minione szkolenie było inauguracją drugiego etapu tego przedsięwzięcia. Wszystkich uczestników przywitała Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska. Kolejno Kierownik Oddziału Zabezpieczeń  Technicznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Pani Ewa Mazurek mówiła o misji i możliwości finasowania zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Następnie Piotr Ambroszczyk – Koordynator ds. polityki senioralnej Urzędu Miejskiego w Starachowicach zaprezentował projekt „STARACHOWICE BEZPIECZNE W PRAKTYCE! ” w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

Do tematyki szkolenia uczestników wprowadził nadkom. Mariusz Kowalski  oraz asp. szt. Paweł Sieczkowski z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach. Zajęcia warsztatowe przeprowadzili również terapeuci uzależnień  Pan Paweł Pociecha, który podjął temat „Interwencji wobec klienta suicydalnego” oraz Pan Łukasz Niewczas, który mówił o „Uzależnieniach behawioralnych”. Zajęcia prowadzili również psychologowie policyjni na czele z Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Kielcach podinsp. Anną Panasz.

Warsztaty odbyły się w dniach 5-6  października 2017 r.

Opr. MT/EP

Źródło: KWP w Kielcach

  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #1
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #2
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #3
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #4
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #5
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #6
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #7
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #8
  • Warsztatami zainaugurowano II etap projektu „Nasz dzielnicowy” #9