„Żywa Lekcja Historii” - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Żywa Lekcja Historii”

Data publikacji 29.05.2018

W związku z 100 rocznicą powołania do życia Policji Państwowej wczoraj w budynku Zespołu Szkol Zawodowych w Odonowie odbyła się „Żywa Lekcja Historii”. Prelekcję przeprowadziła pani Grażyna Szkonter - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.

Spotkanie zostało przygotowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas mundurowych ZSZ w Odonowie.

Prowadząca Lekcję Żywej Historii Pani Grażyna Szkonter opowiedziała o projekcie „Ostaszków – Kalinin – Miednoje – 1940 (OKM 1940), w ramach którego przybliżyła sylwetki Komendantów Głównych Policji oraz Komendantów Województwa Kieleckiego do 1939 roku. Wszyscy zebrani dowiedzieli  się jaki był udział Policji Państwowej w obronie oraz odzyskaniu niepodległości. Grażyna Szkonter opowiedziała również o obowiązujących wówczas zasadach przyjęcia do Policji Państwowej czy też, utworzeniu Policji Kobiecej. W czasie spotkania nie zabrakło informacji dotyczących losów policjantów po wybuchu II Wojny Światowej, a także  informacji na temat Cmentarzy Wojennych m.in. w Miednoje, gdzie spoczywa około 6300 funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Opr. SB

Źródło: KPP w Kazimierzy Wielkiej

  • „Żywa Lekcja Historii”
  • „Żywa Lekcja Historii”
  • „Żywa Lekcja Historii”