W MSWiA o Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów - film - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W MSWiA o Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów - film

Data publikacji 28.11.2018

Wczoraj w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja, na której zostały przedstawione ciekawe inicjatywy wykonane w ramach projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów”. Nasz garnizon reprezentowali świętokrzyscy funkcjonariusze na czele z p. o. Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach insp. Arturem Bieleckim.

Przypominamy.

Wnioskodawcą projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów” jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, natomiast współtwórcą i koordynatorem merytorycznym Komenda Wojewódzka Policji  w Kielcach. W całym przedsięwzięciu zaangażowanych zostało wiele instytucji, m.in. Wojewódzka Rada Seniorów, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego studenckie koło naukowe, banki, federacje konsumentów, ośrodki zdrowia, ZUS, harcerze  czy uniwersytety III wieku.

Celem kampanii jest przede wszystkim uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których można  stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

Warto podkreślić, że projekt uzyskał rekomendację do dofinasowania zajmując I miejsce w kraju spośród innych nadesłanych w kategorii Edukacja dla bezpieczeństwa, rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  2018-2020”. Porozumienie o dofinansowaniu  i realizacji projektu zostało zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, a organem sprawującym nadzór nad realizacją projektu w dniu 13 września 2018 roku.

Pod koniec września bieżącego roku z Kielc do Sandomierza wyruszył „Pociąg do bezpieczeństwa”, gdzie 150 seniorów z terenu całego województwa miało okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu własnego bezpieczeństwa. Podróżnicy m. in. uczestniczyli  w pokazie ukazującym w jaki sposób działają kieszonkowi złodzieje oraz ćwiczyli obronę przed nimi. Seniorzy rozmawiali również  z policyjnym ratownikiem medycznym o zdrowym trybie życia. W ramach projektu odbywały się szkolenia policyjnych profilaktyków, którzy pozyskaną wiedzę przekazują seniorom.

Wczoraj w siedzibie MSWiA odbyła się konferencja, w której uczestniczyli m. in. p.o. Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach insp. Artur Bielecki, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach podinsp. Aneta Litwin. Podczas spotkania insp. Marzena Piórkowska oraz Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Starachowicki” Elżbieta Pryciak omówiły realizowaną inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

Opr. DJ/MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

  • W MSWiA o Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów
  • W MSWiA o Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów
  • W MSWiA o Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów
Ładowanie odtwarzacza...