Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Wojewódzki przegląd małych form teatralnych" rusza po raz dwunasty

Data publikacji 25.02.2019

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają XII edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych” dotyczącej promowania zdrowego stylu życia, bezpiecznego zachowania się na drogach, na imprezach sportowych i w Internecie oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Patronat nad przeglądem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski. Tegoroczna edycja poświęcona będzie również obchodom 100-lecia Policji. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.

Cele konkursu

  • promowanie wśród dzieci odpowiedzialnych zachowań z wykorzystaniem form teatralnych,
  • propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa osobistego,
  • ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
  • promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
  • pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dziećmi,
  • integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.

Tematyka wystawianych spektakli przygotowanych przez młodzież z terenu woj. świętokrzyskiego dotyczy promowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i używek oraz zasad bezpiecznego zachowania na drogach, a także na imprezach sportowych i w internecie. Tegoroczna edycja poświęcona będzie również obchodom 100-lecia Policji i jednym z zakresów tematycznych przeglądu będą spektakle poświęcone  tematom: "100 lat Polskiej Policji" oraz " Policja Polska...za 100 lat".  W wojewódzkim przeglądzie małych form teatralnych prezentują się zespoły wyłonione drogą eliminacji na szczeblach powiatowych. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięski spektakl wystawiany jest w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego w ciągu całego roku szkolnego.

Pliki do pobrania

  • 23.53 KB
  • 27 KB
  • 16.25 KB
  • 16.3 KB