Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

insp. Artur Bielecki

Inspektor Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju, gdzie od 2003 roku zaczął pełnić funkcje kierowniczą na stanowisku naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji. Kolejno od 2005 do 2013 roku był Zastępcą Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach. Od 2013 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, gdzie nadzorował pion prewencji. W 2015 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, a w dniu 25.03.2016r. zostały powierzone mu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. logistyki. insp. Bielecki od 20.06.2016r. jest I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i nadzoruje pion prewencji.

Inspektor Artur Bielecki posiada odznaczenia tj. Brązowy Krzyż Zasługi, Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę.