Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

podinsp. Andrzej Patrzałek

Podinspektor Andrzej Patrzałek rozpoczął służbę w 2004 roku. Od 2007 jest nieprzerwanie związany z pionem kryminalnym, w ramach którego zajmował kolejne, wyższe stanowiska służbowe. Od 2014 roku był naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji. Od 20.02.2018r. jest Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Podinspektor Andrzej Patrzałek w garnizonie świętokrzyskim nadzoruje pion kryminalny .