Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny

Mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny służbę w Policji pełni od maja 2000 roku. Na początku na stanowiskach wykonawczych w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym i Kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich. Od 2007 roku pełniła służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w Zespole Nadzoru Nad Postępowaniami Przygotowawczymi.

Od 2013 roku kolejno zajmowała stanowiska kierownicze Naczelnika Wydziału Kontroli i OIN KMP w Kielcach, Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Kielcach, Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Kielcach.

Od lutego 2017 roku do chwili obecnej zajmowała stanowisko Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach.

Odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.