Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa przy KWP w Kielcach - KKOP - Policja Świętokrzyska

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa przy KWP w Kielcach

Zarząd Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

Przewodniczący: Sławomir Jamioł

Z-ca przewodniczącego: Jolanta Soboń

Sekretarz: Ewelina Kolekta

Członkowie:

Dariusz Chatys

Piotr Tarnowski


OBSŁUGA FINASOWA KKOP

wtorek i czwartek w godz. 7,30 - 11,30

Edyta Sokołowska

tel. 41 349-28-59


Pliki do pobrania:

Statut

Deklaracja przystąpienia do KKOP

Aktualizacja deklaracji przystąpienia do KKOP

Wniosek o udzielenie pożyczki


Uchwały:

Uchwała nr 1/2015 r.

Uchwała nr 2/2015 r.