Wydział Konwojowy - Policja Świętokrzyska

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. KUSOCIŃSKIEGO 51
25- 045 Kielce

Wszelką korespondencję do Wydziału Konwojowego KWP w Kielcach
należy przesyłać na powyższy adres.

SEKRETARIAT
tel. 41 349 1620
fax. 41 349 1625
email: konwojowy@ki.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp. Tomasz Jarosz

 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

mł. insp. Krzysztof Kozieł