Wydział Ochrony Informacji Niejawnych - Policja Świętokrzyska

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

WYDZIAŁ Ochrony Informacji niejawnych

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. Seminaryjska 12
25- 372 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 41 349 2040
fax. 41 349 2045
email: oin@ki.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU/Pełnomocnik
komendanta wojewódzkiego policji
w kielcach ds. ochrony informacji niejawnych

mł. insp. Zbigniew POKRZYWIŃSKI