Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji - Policja Świętokrzyska

Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji

WYDZIAŁ zaopatrzenia i inwestycji

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. KUSOCIŃSKIEGO 51
25- 045 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 41 349 2800
fax. 41 349 2805
email: zaopatrzenie@ki.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp. Andrzej Skotnicki

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Robert Oczkowicz

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Małgorzata Grzegorczyk