ZW NSZZ Policjantów

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa świętokrzyskiego

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego

Jerzy Kaniewski

 

Biuro ZW NSZZ P woj. świętokrzyskiego:
ul. Paderewskiego 13 pok. Nr 206, 215 II p.
25-017 Kielce

Tel.: 41-3492033, 41-3492031, 41-3492029

Fax.: 41-3492035

e-mail: zwnszzpkielce@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

www.nszzpkielce.pl