Dzielnicowi bliżej mieszkańców - Nasz dzielnicowy - Policja Świętokrzyska

Nasz dzielnicowy

Dzielnicowi bliżej mieszkańców

"Dzielnicowy bliżej nas" - to projekt mający na celu zmianę społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. Ten rodzaj służby to bardzo odpowiedzialna i trudna praca, która wymaga od policjantów ogromnego zaangażowania, wszechstronnej wiedzy i empatii. Na terenie powiatu ostrowieckiego służbę pełni 17 dzielnicowych.

Praca dzielnicowego  to bardzo specyficzny rodzaj służby, którą nie każdy policjant może pełnić.  To właśnie do dzielnicowego ludzie zwracają się z różnymi problemami, które niejednokrotnie są  wstydliwe i dotyczą spraw osobistych. To dlatego wymaga się od niego dużego zaangażowania i owartości na ludzkie problemy. To oni na co dzień zajmują się zbieraniem informacji, o tym co dzieje się w rejonie służbowym, spotykają się z mieszkańcami , prowadzą działania profilaktyczne, służą pomocą osobom starszym, a także zajmują się rodzinami, w których występuje przemoc domowa. Dlatego od dzielnicowego wymaga się dobrej obowiązujących przepisów, umiejętności nawiązywania kontaktów, cierpliwości i życzliwości.


W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” praca dzielnicowych ukierunkowana jest na wykonywanie zadań mających na celu bliższy i bardziej bezpośredni kontakt z obywatelem, a także odciągnięcie go od czynności biurowych w jednostce organizacyjnej Policji. W ramach nowej koncepcji pracy dzielnicowych wprowadzono nowe kanały komunikacji społecznej z dzielnicowym, do których należy zaliczyć:

- służbowe telefony komórkowe z nr przypisanym do rejonu służbowego,
- funkcyjne skrzynki poczty elektronicznej,
- swobodny dostęp do sieci Internet,
- aplikację "Moja Komenda",
- Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowi z  Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim  oraz z Komisariatów Policji Ćmielowie i w Kunowie także czekają na każdy sygnał, który może przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz do ujawniania osób naruszających prawo. Informacje dotyczące dzielnicowych i poszczególnych rewirów dzielnicowych uzyskać można bezpośrednio na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładce Twój Dzielnicowy lub w darmowej aplikacji „Moja Komenda”, która jest dostępna dla użytkowników smartfonów.

Opr. EL

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim