Rewitalizacja Komisariatu Policji w Bodzentynie - Projekty - Policja Świętokrzyska

Rewitalizacja Komisariatu Policji w Bodzentynie

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

W 2014 roku zakończyły się roboty budowlane wokół Komisariatu Policji w Bodzentynie. Teren wokoło budynku został wyrównany, odwodniony, usunięto pozostałości starego parkingu. Wykonano nowe nawierzchnie z kostki brukowej, plac manewrowy, chodniki, parking, nowe ogrodzenie z furtką i przesuwną bramą wjazdową. Dokonano również nowych nasadzeń roślinnych oraz zasiano trawę. Dodatkowo 2008r. przeprowadzono prace termomodernizacyjne budynku KP w Bodzentynie.

Kompleksowe roboty przy komisariacie doprowadziły do całkiem nowego, nowoczesnego wizerunku obiektu. Prace te były współfinansowane ze środków RPOWŚ 2007-2013 i wchodziły w skład projektu pn. "Rewitalizacja miasta Bodzentyn - przebudowa Rynku Górnego, ul. Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów komisariatu policji". Dzięki wspólnej realizacji projektu z beneficjentem - Gminą Bodzentyn Policja pozyskała z funduszy unijnych ponad 111 tys. zł.