Realizacja kolejnego projektu - Projekty - Policja Świętokrzyska

Realizacja kolejnego projektu

 

 

 

 

7 maja 2018 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” osi 3 „Efektywna i zielona energia” .

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji dwóch budynków komendy w Kazimierzy Wielkiej. Zajmowane obecnie budynki, których modernizację zakłada projekt, to obiekty stare pochodzące z początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Aktualnie policja ponosi wysokie koszty związane z ogrzewaniem budynków – ogrzewanie węglowe. Z powodu nieszczelności budynków z roku na rok wzrasta zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie zwiększa się poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wobec powyższego zdecydowano się  wykonać termomodernizację budynków.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku, tym samym oszczędność ciepła potrzebnego na ogrzanie siedziby kazimierskiej  policji. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pozwoli uzyskać efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia w skali roku emisji do atmosfery o ok. 167 ton dwutlenku węgla. Oszczędności te zostaną osiągnięte przez zmianę sposobu ogrzewania budynku: z węgla na pellet, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenia ścian budynku, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 

Wartość całkowita projektu wynosi 2 109 tys. zł , z czego wartość dofinansowania 1 333 tys. zł. Realizacja projektu ma być zakończona w grudniu 2019 roku.