Rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej - Projekty - Policja Świętokrzyska

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej

 

 

Realizacja projektu polega na zaprojektowaniu, dostarczeniu, wykonaniu i uruchomieniu bezpiecznej platformy sprzętowo-programowej stanowiącej podstawę dla przeniesienia i uruchomienia aplikacji informatycznych systemów dziedzinowych policji do obsługi repozytoriów dokumentów oraz systemów rejestrów i formularzy usprawniających organizację pracy policji. Niniejszy projekt jest częścią projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego”. Zakres zadania obejmuje: zaprojektowanie, dostarczenie i uruchomienie wszystkich elementów niezbędnych do zbudowania bezpiecznej platformy sprzętowo-programowej zwanej dalej SYSTEMEM wraz z wszelkimi niezbędnymi licencjami, w tym : platformy sprzętowej składającej się z kasetowego systemu serwerowego połączonego z macierzą dyskową oraz przełączników sieciowych, środowiska do wirtualizacji zasobów sprzętowych SYSTEMU, usługi katalogowej Active Directory, oprogramowania zarządzającego SYSTEMEM, przeprowadzenie migracji serwerów fizycznych i wirtualnych hostujących aplikacje, przygotowanie dokumentacji SYSTEMU, przeprowadzenie instruktaży wdrożeniowych, dostarczenie komputerów AIO, dostarczenie pakietów biurowych.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w oparciu o uchwałę Nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010r. z późniejszymi zmianami.