Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – lipiec 2019 - Akcje - Policja Świętokrzyska

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – lipiec 2019

W środę w godzinach 06:00-22:00 na terenie województwa świętokrzyskiego, policjanci w ramach działań krajowych, przeprowadzą wzmożone działania pod nazwa ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy- kierujący, kierujący-pieszy.

Głównym celem tych działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych podczas korzystania z dróg.

Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów na drodze nie jesteś sam!

Źródło: KWP w Kielcach