Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – podsumowanie - Akcje - Policja Świętokrzyska

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – podsumowanie

W środę na terenie województwa świętokrzyskiego, policjanci przeprowadzili wzmożone działania pod nazwa ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, w ramach działań krajowych. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy- kierujący, kierujący-pieszy.

Głównym celem tych działań, była poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja miała na celu również uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili na terenie województwa blisko 160 nieprawidłowości w relacjach kierujący – pieszy.

Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów na drodze nie jesteś sam!