Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - Akcje - Policja Świętokrzyska

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Jutro na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone będą wzmożone działania kontrolno – prewencyjne pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów m.in. poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami stosowania się do przepisów ruchu drogowego w relacji kierujący-pieszy/rowerzysta.

W minionym roku na drogach województwa świętokrzyskiego zginęło 40 pieszych, a 238 zostało rannych. Niestety bardzo często do zdarzeń z udziałem tej grupy dochodzi w miejscach, które w teorii powinny być najbezpieczniejsze – przejścia dla pieszych. Świętokrzyscy policjanci w trosce o ich bezpieczeństwo, jutro w godz. 06:00-22:00 włączają się w prowadzone na terenie całego kraju działania pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Kierujący, którzy nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową.

Przypominamy, że za tego rodzaju wykroczenia grozi mandat karny w wysokości nawet 500 zł i 10 punktów karnych, jednak policjant w takiej sytuacji może odstąpić od postępowania mandatowego i zatrzymać kierującemu uprawnienia, a o jego dalszych losach decydować będzie wówczas sąd.

Źródło: KWP w Kielcach.