Działania „SMOG” - sierpień 2019 - Akcje - Policja Świętokrzyska

Działania „SMOG” - sierpień 2019

Dzisiaj na terenie województwa świętokrzyskiego w godzinach 6.00 – 22.00 policjanci po raz kolejny przeprowadzą działania pod nazwą "SMOG”. Nadrzędnym założeniem akcji jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co niewątpliwie może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Krajowe działania SMOG, prowadzone jutro również przez świętokrzyskich policjantów mają na celu przeciwdziałanie korzystaniu z pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy. Z ruchu będą eliminowane pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie. Należy przypomnieć, że artykuł 66 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Jeżeli podczas kontroli policjanci stwierdzą lub będą mieć uzasadnione przypuszczenie, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit. c cyt. ustawy, zatrzymają dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu.

Prowadzone jutro działań pod nazwą SMOG, nie oznaczają jednak, że policjanci nie będą zwracać uwagi na inne wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym. Wobec kierujących popełniających wszelkie inne wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym policjanci również nie będą stosować taryfy ulgowej.

Źródło: WRD KWP w Kielcach.