Buspas – tylko dla uprawnionych - Akcje - Policja Świętokrzyska

Buspas – tylko dla uprawnionych

W ubiegłym tygodniu policjanci ze świętokrzyskiej drogówki na terenie Kielc prowadzili działania ukierunkowane na uczestników ruchu drogowego, niestosujących się do zakazu korzystania z buspasów. Przypominamy, że buspasem mogą poruszać się wyłącznie pojazdy do tego uprawnione.

Na terenie Kielc w ubiegłym tygodniu mundurowi ujawnili kilkanaście przypadków w których kierujący pojazdami poruszali się po buspasie pomimo, iż nie byli upoważnieni do poruszania się nimi. Problem pojawia się głównie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu komunikacyjnego. Wielu kierujących nadużywa wyznaczonych pasów jezdni, którymi powinny poruszać się wyłącznie pojazdy uprawnione, a mowa tu o buspasach. Na terenie Kielc uprawnionymi do poruszania się buspasami są pojazdy wyszczególnione na tabliczce informacyjnej zamieszczonej pod znakiem pionowym D-12 ,,pas ruchu dla autobusów”. Mundurowi apelują do kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Policjanci co pewien czas będą bacznie przyglądać się czy użytkownicy dróg stosują się do zaleceń funkcjonariuszy.

 

Opr. MB

 

Źródło: KWP w Kielcach

  • Pojazd na buspasie