052/PN/2019 - Przetargi - Policja Świętokrzyska

Publikacja: Data publikacji 17.09.2019
Termin składania ofert: 18.10.2019 godz. 10:30
CPV: 34300000
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych innych marek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Tenders Electronic Daily (TED) Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Postępowanie opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych [miniPortal UZP]