083/PN/2017 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: 20.11.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 10:30
CPV: 32.00.00.00-3
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej na potrzeby KPP w Jędrzejowie oraz OPP KWP w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych