039/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 01.08.2019
Termin składania ofert: 19.08.2019 godz. 10:30
CPV: 45216111-5
Wartość zamówienia: poniżej 5548000 euro

KP w Chęcinach – budowa nowej siedziby – wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pliki do pobrania