042/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 02.08.2019
Termin składania ofert: 12.08.2019 godz. 10:30
CPV: 09111000-0
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa węgla orzech, węgla eko-groszek na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych