040/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 02.08.2019
Termin składania ofert: 12.08.2019 godz. 10:30
CPV: 32200000-5
Wartość zamówienia:

Dostawa i montaż linków radioliniowych w relacji KWP w Kielcach – Góra Telegraf – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych