041/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 02.08.2019
Termin składania ofert: 12.08.2019 godz. 10:30
CPV: 09111400-4
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa pelletu na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych