044/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 07.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 godz. 10:30
CPV: 34114200-1
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa samochodu osobowego segmentu C oraz samochodu osobowo-terenowego na potrzeby KWP w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w TED  (Tenders Electronic Daily)

Postępowanie opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem miniPortal.