046/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 14.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 godz. 10:30
CPV: 30125100-2
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych