047/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 22.08.2019
Termin składania ofert: 08.10.2019 godz. 10:30
CPV: 34114200-1
Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 4 samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym.

Ogłoszenie opublikowane zostało w TED (Tenders Electronic Daily)

Postępowanie opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych [miniPortal UZP]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w TED (Tenders Electronic Daily)