050/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 30.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 godz. 10:30
CPV: 85121000-3
Wartość zamówienia:

Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KWP/KMP Kielce

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych