051/PN/2019 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 17.09.2019
Termin składania ofert: 26.09.2019 godz. 10:30
CPV: 31531000-7
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup i dostawa żarówek samochodowych do pojazdów służbowych KWP w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych