Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
043/PN/2019 poniżej 144.000 euro 09135100-5 Dostawa oleju napędowego grzewczego 12.08.2019 godz. 10:30 więcej »
042/PN/2019 poniżej 144.000 euro 09111000-0 Dostawa węgla orzech, węgla eko-groszek na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie 2019/2020 12.08.2019 godz. 10:30 więcej »
041/PN/2019 poniżej 144.000 euro 09111400-4 Dostawa pelletu na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie 2019/2020 12.08.2019 godz. 10:30 więcej »
040/PN/2019 32200000-5 Dostawa i montaż linków radioliniowych w relacji KWP w Kielcach – Góra Telegraf – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 12.08.2019 godz. 10:30 więcej »
039/PN/2019 poniżej 5548000 euro 45216111-5 KP w Chęcinach – budowa nowej siedziby – wykonanie robót budowlanych 19.08.2019 godz. 10:30 więcej »
038/PN/2019 poniżej 144.000 euro 50000000-5 Usługa serwisu pogwarancyjnego dla systemów zasilania gwarantowanego 02.08.2019 godz. 10:30 więcej »
037/PN/2019 poniżej 144.000 euro 71630000-3 Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego, kontroli masztów oraz kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania w KMP w Kielcach przy ul. Wesołej 43 31.07.2019 godz. 10:30 więcej »
036/PN/2019 45216111-5 KP w Morawicy, ul. Wolności 31c – przebudowa kotłowni z węglowej na gazową wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyminą kotła i urządzeń 06.08.2019r. godz. 10:30 więcej »
034/PN/2019 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5 KP w Morawicy, ul. Wolności 31c – przebudowa kotłowni z węglowej na gazową wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyminą kotła i urządzeń 16.07.2019 godz. 10:30 więcej »
031/PN/2019 poniżej 144.000 euro 71000000-8 Posterunek Policji w Lipniku – przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 11.06.2019 godz. 10:30 więcej »
 

Wybierz Strony