Zamówienia na usługi społeczne [US] - Policja Świętokrzyska

Zamówienia na usługi społeczne [US]

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
019/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Busko Zdrój 05.03.2020 godz. 10:30 więcej »
020/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Opatów 05.03.2020 godz. 10:30 więcej »
028/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Starachowice 24.03.2020 godz. 10:30 więcej »
029/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Busko Zdrój 24.03.2020 godz. 10:30 więcej »