029/US/2019 - Rozstrzygnięte US - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte US

Publikacja: Data publikacji 13.05.2019
Termin składania ofert: 21.05.2019 godz. 10:30
CPV:
Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Świadczenie usług ochrony zdrowia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji KPP w Sandomierzu

Postępowanie na usługi społeczne do których zastosowanie mają przepisy Rozdziału VI, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)