ZP/492/2016 - 2016 archiwum ZP - Policja Świętokrzyska

2016 archiwum ZP

Publikacja: Data publikacji 08.11.2016
Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 10:00
CPV: 32.35.21.00-6
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Dostawa zestawów kamuflowanych do radiotelefonów noszonych

Ofertę można składać:

  • osobiście
  • za pomocą faksu
  • pocztą elektroniczną

Miejsce składania ofert:

Sekretariat
Wydziału Łączności i Informatyki,
KWP w Kielcach,
ul. Seminaryjska 12,
25-372 Kielce.